Kinderen

Kinderen in hun kracht zetten, bemoedigen en motiveren bij het veranderen van hun spreekgedrag, stemgebruik of slikpatroon staat bij mij voorop. Mocht je vragen hebben over de uitspraak van je kind, de verstaanbaarheid, het stemgebruik, adempatroon, het slikken of wil je de situatie of hulpvraag gewoon eens voorleggen, dan kun je altijd een afspraak maken voor een consult.

Kinderheesheid

Bijna alle kinderen zijn wel eens hees. Bijvoorbeeld na een verkoudheid of na een schoolkamp waarin het kind veel geschreeuwd heeft. ‘Hees’ betekent dat de stem niet helder klinkt.

Bij een verkoudheid is vaak sprake van een tijdelijke heesheid. De heesheid duurt enkele dagen en verdwijnt dan vanzelf weer.

Schreeuwen of het nadoen van stemmetjes kan ook zorgen voor een (tijdelijke) heesheid.

Door verkeerd gebruik van de stem kan de stem permanent hees zijn. Psychologische factoren kunnen verkeerd gebruik van de stem veroorzaken of in stand houden.

Er kan daarnaast sprake van een in aanleg zwak gebouwd stemapparaat. Het is mogelijk dat een kind niet voldoende hoort, of dat er sprake is van allergieën.

Logopedische behandeling kan helpen om het kind grip te laten krijgen op zijn stem, wat de heesheid veroorzaakt en helpen zijn stemgebruik te veranderen.

Hierbij werk ik nauw samen met KNO-artsen. Soms is sprake van stembandknobbeltjes. Dan zal ook logopedie het eerste advies zijn. Bij de behandeling van stemklachten kijk ik altijd naar het totaalbeeld dat een kind laat zien en horen. Heeft het kind zelf last van zijn stem? Welke plek heeft het kind in het gezin, wat is de rol van het kind in het gezin, bij vriendjes en vriendinnetjes. Aspecten waar ik naar kijk zijn de lichaamshouding, het adempatroon, de wijze van stemgebruik in verschillende situaties en met verschillende personen.

Mogelijke hulpvragen zijn:

 • Mijn kind is altijd hees
 • Mijn kind heeft last van keelpijn na geschreeuwd te hebben
 • Mijn kind heeft soms geen stem
 • Mijn kind kan niet meezingen in de klas vanwege zijn hese stem
 • Mijn kind wordt moe van het praten
 • Mijn kind overschreeuwt zichzelf en is daarna hees
 • Mijn kind praat altijd luid

Spraakproblemen en verminderde verstaanbaarheid

Soms zijn er zorgen over de spraak van je kind. Je kind wordt niet goed verstaan door anderen. Of je kind praat minder duidelijk in vergelijking met zijn of haar leeftijdgenoten. Of je kind durft niet goed iets te zeggen.

Klanken worden weggelaten of vervangen door andere klanken. Woorden worden vereenvoudigd uitgesproken of klanken worden verwisseld.

De oorzaak kan liggen in het niet goed kunnen vormen van de klanken of in het niet goed op het gehoor kunnen onderscheiden van klanken en ze daardoor foutief uitspreken.

Allereerst breng ik via diagnostisch onderzoek de klankontwikkeling in kaart. Als er sprake is van een achterstand in de spraakontwikkeling, stel ik een behandelplan op en bespreek deze met de ouders.

Op een speelse wijze en aansluitend bij de interesses en mogelijkheden van het kind begeleid ik het vervolgens bij het aanleren van de doelklanken en het verbeteren van de verstaanbaarheid.

Mogelijke hulpvragen:

 • Mijn kind spreekt een aantal klanken nog niet uit
 • Mijn kind vervangt de /k/ door een /t/
 • Mijn kind praat onduidelijk
 • Mijn kind wordt slecht verstaan door anderen
 • Mijn kind raakt gefrustreerd als hij zichzelf steeds moet herhalen
 • Mijn kind slist
 • Mijn kind kan de /r/ nog niet uitspreken
 • Mijn kind durft niet goed iets te zeggen